Videos

AW19-20 “ON TOUR»

Video credit : KOSTAS DEKOUMES (instagram @DEKO27)
Photos: SPYROS CHAMALIS (instagram @OBIWANLIVES)

SS19 “WANDERLUST»

Video credit : KOSTAS DEKOUMES (instagram @DEKO27)
Photos: SPYROS CHAMALIS (instagram @OBIWANLIVES)

Aw18-19 «FOLLOW ME INTO THE WOODS”

Video credit : KOSTAS DEKOUMES (instagram @DEKO27)
Photos: SPYROS CHAMALIS (instagram @OBIWANLIVES)

HANDCRAFTED LEATHER BAGS

Video credit : ALKIS MAROUGAS (instagram @alkis_marougas)